به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet” اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ ، محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال