کاشت نگین در چشم چند سالی می شود به مجموعه لاکچری های بچه پولدار ها افزوده شده است. این نگین ها به شکل هایی همچون ستاره، ماه و قلب در بخش سفیدی چشم کاشته می شون