رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با عدم تشکیل جلسات ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی تخلف قانونی انجام داده است. به گزارش کارگرآنلاین، در ادامه جلسه علنی روز چهارشن