سپاه امروز به طور رسمی اعلام کرد که در عملیات علیه تروریست ها، ۷ فروند پهپاد نیز مواضع آنها را درهم کوبیده است. این اولین عملیات رسمی پهپادهای رزمی سپاه در خارج