مهندس مکانیک و علاقه مند به دنیای خودرو و تکنولوژی