پول نیوز - فدراسیون جهانی فوتبال به خاطر آنخل ماریا ویار ممکن است اسپانیا را از جام جهانی اخراج کند. تیم ملی فوتبال اسپانیا ممکن است جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را از