پول نیوز - رئیس شورای کار خودروسازی اوپل آلمان اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۲۰ این شرکت با گروه پژو-سیتروئن ادغام شده و حدود ۴۰۰۰ نفر از کارکنان این گروه خودروسازی