به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، عربستان سعودی اعلام کرد سینماهای عمومی در این کشور اوایل سال آینده دوباره باز می شوند. عواد بن صالح العواد، وزیر فرهنگ و