به گزارش پرشین خودرو به نقل ازمهر، اگر از آن دسته آدم هایی هستید که همیشه یک دستتان تلفن همراه است و دست دیگرتان کنترل تلویزیون و مدام کانال های تلویزیون را بر