به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، صادرکنندگان آلمانی به ایران، از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، آسیب دیده اند و صادرات آنها به رکورد پایین جدیدی سقوط ک