پرسپولیس نیوز : در پی بسته ماندن پنجره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس از وکیل خاطی شکایت می کند. به دلیل اشتباه وکیل اول باشگاه پرسپولیس که به جای شکایت از باش