پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲۶ آذر پرسپولیس در ورزشگاه خیریه عمل: * سایت باشگاه پرسپولیس