پدال نیوز- نمایشگاه خودروهای قدیمی و کلاسیک در کی یف پایتخت اوکراین برگزار شده است.