شماره معکوس برگزاری نمایشگاه خودروی آمریکای شمالی (معروف به نمایشگاه دیترویت) آغاز شده و تویوتا نیز اولین تصویر تیزری از نسل جدید آوالون 2019 را منتشر کرده است