فراری لافراری نخستین خودروی هیبریدی ساخته شده در مارانلو و نیز قدرتمندترین ابرخودروی جاده ای مزین به نشان فراری است. این خودرو در تعداد محدود و به مشتریان خاص