با ساخت GT-R50، نیسان و ایتال دیزاین پایه های اولین همکاری خود را مستحکم کرده اند. این خودروی بسیار خاص به تعداد 50 دستگاه و به صورت دست ساز تولید خواهد شد. ای