تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «دیوار به دیوار ۲» به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. به گزارش پارس نیوز، مجموعه تلویزیونی «دیوار به دیوار ۲» به کارگ