دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل گفت: تفکر حاکم بر عربستان تفکر اشائه ترور و ترویست در منطقه است. به گزارش پارس تودی؛ «حسین امیرعبدال