پارس تودی-از زمان تصمیم ضد قدس «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا تا کنون 94 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده اند. رئیس جمهوری آمریکا، ششم د