به گزارش پارسینه، فیاض شجاعی با اعلام این خبر گفت: در نتیجه اقدامات اجرایی پارسال ۲۲۶ رای اجرا که موجب اعاده ۱۳ هزار و ششصد میلیارد ریال و ۴ میلیارد و و ۱۰۵ می