معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد که بیش از ۴ میلیون نفر در سال ۹۵ به عراق سفر کرده اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل