وکیل ملت: یکی از اشتباهات بزرگ باشگاه استقلال در فصل گذشته تعلل در تمدید قرارداد ستاره های این تیم بود که در نهایت به همین دلیل بهترین بازیکنان شان در پایان فص