وکیل ملت: از آخرین بازی که پرسپولیس نتوانست در خانه گلزنی کند، ۷ ماه می گذرد و شاگردان برانکو امیدوار به حفظ این روند هستند. پرسپولیس از زمان حضور برانکو ایوان