وکیل ملت: در خبرها آمده بازیکنان الاهلی عربستان در آستانه بازی حساس با السد قطر دست به اعتصاب زده اند. مشکل هم از قرار معلوم عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و به خ