جلال حسینی و برانکو اختصاصی | سید جلال حسینی در این روزها به مهره انکار ناپذیر ترکیب پرسپولیس بدل شده است. ورزش 11 - مدافع وسط و با تجربه سرخپوشان در طول چند ف