اخبار 8 ساعت اختصاصی | شما را به مشاهده مهمترین اخبار 8 ساعت گذشته دعوت می کنیم. برای مشاهده متن کامل اخبار روی تیتر کلیک کنید. سوئد 1_0 کره جنوبی؛ برد اقتصادی