بر اساس گزارش « عملکرد صد روزه دولت»، سرمایه گذاری خارجی در دیجی کالا به عنوان تنها سرمایه گذاری خارجی در بخش فناوری اطلاعات ایران در این بازه زمانی معرفی شده