ملی پوشان والیبال ایران اولین تمرین خود را در تهران برگزار کردند. به گزارش وانانیوز، به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، اولین تمرین ملی پوشان در سالن دواز