گالری صبا زیرمجموعه ی فرهنگستان هنر، روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه میزبان مراسم گشایش نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «نقش هنر» با عنوان «هنرمندان امروز» است. در گالر