نمایشگاهی از تصاویر مینور وایت در موزه هنر پورتلند برپا شده است. سرویس هنرهای تجسمی هنرآنلاین: مینور مارتین وایت معروف به مینور وایت (Minor White)، عکاس، منتقد