هم رسان: شرکت اچ پی تاریخچه ای بسیار بد در جایگذاری کی لاگرها در لپ تاپ های مشتریان خود دارد. در سال جاری حداقل دوبار در لپ تاپ های اچ پی شاهد اپلیکیشن های کی