هم رسان: در گزارش های اخیر گفته می شد که وان پلاس از گوشی جدید وان پلاس 6 در تاریخ 28 اردیبهشت رونمایی خواهد کرد. اکنون مشخص شده که این گزارش تا حدودی درست بود