قلعه کریک فرگس | از مکان های دیدنی انگلستان قلعه کریک فرگس در انگلستان که پیش از 800 سال قبل به وسیله جان دکورسی (John de Courcy) انگولو-نورمن (طبقه حاکمان قرو