سواحل فنلاند، پذیرای خانم های گردشگر خواهد بود به جهت حفظ آرامش و امنیت بانوان به خصوص ایرانی های عزیز، بر اساس طرح کریستینا روت، جزیره خصوصی فقط برای استفاده