اقتصاد > اقتصاد جهان - همشهری آنلاین:درحالی که حال وهوای بازار پس از سقوط اخیر که با ترس از بالا آمدن تورم و افزایش هزینه های وام گیری، رخ داده بود، به تدری