دانش > دانش - همشهری آنلاین:خانواده فیزیکدان فقید و مشهور استفان هاوکینگ اعلام کردند سخنان وی به عنوان پیام صلح و امید به فضا تابانده شد. براساس گزارش BBC،