شهره بیات دبیر فدراسیون شطرنج از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، شهره بیات دبیر فدراسیون شطرنج از سمت خود کناره گیری کرد و نامه استع