گروه سیاسی خبرگزاری فارس- پرونده ویژه «دادستان انقلاب»/هاجر تذری و مهدی بختیاری: سید اسدالله جولایی از دوستان و همکاران نزدیک شهید لاجوردی است که سا