پریود نامنظم برای خانم ها خیلی آزاردهنده است اما موجب نازایی نمی شود. از آنجا که چرخه قاعدگی نامنظم گاهی به معنای عدم تعادل هورمونی نهفته است و باعث می شود بار