سوال مخاطب نی نی بان: من نوزادم شیر مادر می خوره ، 4 ماه هست ، یه چند وقته که شکمش خوب کار نمی کنه و بوی بدی شکمش گرفته در هفته ۱ بار به زور کار می کنه با ماسا