سوال مخاطب نی نی بان: من برای بارداری اقدام کردم ماه اول پریود شدم ولی ماه بعدی عقب انداختم امکانش هست حامله باشم؟ اگر نیست دلیل نامنظم بودنش چیست؟پاسخ دکتر کت