یکی از محیط بانان پارک ملی گلستان بامداد امروز چهارشنبه در درگیری با شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید و دو محیط بان دیگر زخمی شدند. این درگیری در منطقه «سولگرد» پ