کشمون و بیدینگ، تیم های پیروز اولین دوره رویداد کارزار، بزرگترین مسابقه استارت آپی ایران هستند. نوپانا: استارت آپ های کشمون و بیدینگ به عنوان برندگان اولین دور