مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: فعالیت های دانش بنیان از ضریب حقوق بیمه معاف و استارت آپ ها هم از معافیت ١٠٠ درصدی حق بیمه بهره مند می شوند. نوپانا، به نقل