عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیروی از الگوهای لیبرال و مماشات با فساد نزدیکان و نورچشمی ها، موجب ارتجاع انقلاب می شود.به گزارش«نماینده»، حجت الاسلام سید ابرا