طی مراسمی با حضور اما جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان رفسنجان اولین یگان حفاظت از اراضی موقوفات استان کرمان در این شهرستان شروع به کار کرد. به گزارش نشانه نیوز،