نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: مسئله پرداختن به محتوای مساجد امروزه بسیار ضروری است و تنها “مسجد ساختن” کافی نیست. به گزارش نشانه نیوز، ح