با حضور وزرای اقتصاد دو کشور دو سند همکاری اقتصادی بین ایران و مجارستان با حضور وزرای اقتصاد دو کشور امضا شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دا