هادی جلالی در گفت وگو با خبرنگار نبض شهر اظهار داشت: بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی تا پایان سال برنامه های مختلفی را اجرا می کند، یکی از این برنامه ها، اعزام اع