سفیر ایران در انگلیس اعلام کرد که معاون سیاسی وزیر خارجه این کشور دوم اسفند به لندن سفر و با مقام های انگلیسی درباره موضوعات دوجانبه، منطقه و بین المللی تبادل ن