کمال تبریزی عکسی از گریم ویشکا آسایش در فیلم ما همه با هم هستیم را منتشر نمود. ناطقان: کمال تبریزی با انتشار عکس زیر نوشت:بازی های استثنایی ! ... ما همه باهم هس