مطالعات جدید روانشناسان دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان می دهد که سندرم اختلال اضطراب اجتماعی یا جمع هراسی نه تنها تاثیر مخربی در روابط اجتماعی افراد دارد، بلکه در ت