برندگان هفتاد و یکمین دوره جوایز بفتا در سال 2018 معرفی شدند. مراسم هفتاد و یکمین دوره جوایز آکادمی هنرهای فیلم تلویزیون انگلیس به نام بفتا در سال 2018 شامگاه