موسیقی ما - دومین دوسالانه­ جایزه­ پیانوی باربد با سرمایه­ گذاری مجموعه­ پیانوی باربد و برنامه­ ریزی و مدیریت مؤسسه فرهنگی-هنری شهرآفتاب و همکاری اساتید برجسته­