موسیقی ما – مراسم رونمایی از آلبوم «در رفتن از خستگی» جدیدترین اثر گروه «ماکیچی» روز چهارشنبه 22 آذر برگزار می شود. شهرکتاب پاسداران به نشانی پاسداران – بوستان