وحید لشگری: طی چند سال اخیر نام «اشکان آبرون» بیشتر با اجراهای تلفیقی و فیوژن گره خورده بود اما از سال گذشته او حضور متفاوتی روی صحنه دارد. این موزیسین از اسفن