یاماندو کاستا نوازنده برزیلی 7 اسفند ماه سال جاری کنسرت گیتار آکوستیک خود را با نام امواج برزیل و با حمایت سفارت برزیل در برج آزادی برگزار خواهند کرد.#یاماندوک