ایرج رحمانپور خواننده بنام و مطرح موسیقی غرب کشور، جدید ترین کنسرت خود را هفتم اردیبهشت ماه سال جاری در تالار وحدت برگزار خواهد کرد.#ایرج رحمانپور از خوانندگان