واحد خبر mobile.ir : مؤسسه Strategy Analytics در روز پنجشنبه 15 فوریه 2018 (26 بهمن 1396) گزارشی را از میزان درآمد بازار اسمارت فون ها و کمپانی های پردرآمد این