مسأله سوریه من را می رنجاند. اجازه نمی دهم که هیچ جمعیتی از قضیه سوریه به عنوان شو و نمایش استفاده کند علی اصغر پیوندی: با توجه به حوادث تلخ منطقه هلال احمر ای