اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه در نظر دارد تا طرح یک دقیقه مطالعه با رمان را همزمان با پست شباهنگ در شبکه های اجتماعی و پایگاه اطلاع رسانی مفدا اجرا نماید.