اختصاصی، معمارنیوز- بخش دوم برنامه چهارم از مجموعه کلوپ ۲۹، مورخ ۳۰ خرداد ۹۷ برگزار می گردد. نشست «گذر و درنگ: ملاقاتی دوباره با معماری ایران» گفتگویی با عنوان