نویسنده: آنری لوفور مترجم: امیر طهرانی پیش از سلسله انقلاب هایی که شروع دوران به اصطلاح مدرن را رقم زدند، مسکن، شیوه های پوشش، خوردن و نوشیدن –خلاصه، زندگی – گ