نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: هرچند دیگر دریاچه ارومیه آب ندارد اما با شروع کار ستاد احیا، برای خیلی ها نان داشته است. به گزارش مشرق، مسعود تجریشی مدیر برنا