توئیتر مرکز اسناد انقلاب اسلامی، همزمان با سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی، سندی از گزارش ساواک درباره جلسه آیت الله خامنه ای، شهید مطهری و دکتر شریعتی در سال 55