وزارت خارجه امریکا با انتقاد از ادامه حضور نظامیان شوروی در خاک ایران اعلام کرد: دفاع از ایران به منزله دفاع از منافع نظامی امریکا در سراسر منطقه خاور میانه اس