وزرای دفاع ایران و ترکیه درباره تحولات قدس و اقدام آمریکا در انتقال سفارتش به این شهر مقدس مسلمانان، تلفنی گفت وگو کردند. به گزارش مرور نیوز، امیر سرتیپ امیر ح