مرصادنیوز: اتصال برق باعث آتش سوزی منزل مسکونی و تخریب کامل سقف این منزل در محله غم تسلی کنگاور شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، به نقل از آفتاب کنگاور؛محله