مرصادنیوز:با حضور وزیر نیرو، عملیات اجرایی سد هواسان به عنوان دومین سد بزرگ استان کرمانشاه در شهرستان سرپلذهاب آغاز شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،عملیات ا