تقریبا ۱۴۰۰۰۰ نفر در آمریکا به سرطان روده بزرگ مبتلا هستند. خونریزی از رکتوم واضح ترین نشانه سرطان روده بزرگ است، اما نشانه های دیگری نیز ممکن است وجود داشته ب