گروه صنایع معدنی >فولاد - شرکت فولادسازی دانیلی ایتالیا به دنبال خروج آمریکا از برجام تلاش برای یافتن تأمین کننده مالی برای سفارشات ۱.۵میلیارد یورویی را که در ا