گروه صنایع معدنی >فولاد - مجتمع فولاد میبد که بعد از شش سال تعطیلی، در سال 94 مجدداً آغاز به کار کرد، دوباره قربانی افتتاح نافرجام شد. به گزارش ماین نیوز، با تو