جام جهانی 2018 روسیه آغاز شد و شرکت های بزرگ فناوری هم نمی خواهند از این قافله عقب بیافتند. شرکت اپل با آماده سازی برنامه های مخصوص در سیری و اپ استور بزرگ ترین