هوش مصنوعی در حال پیشرفت است و دیگر به حضور این موجود ناشناخته در لابه لای خبرهایی که می خوانیم و می شنویم عادت کرده ایم. این موجود نادیده می تواند به زبان چینی