برنامه های سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با عنوان «ادبیات کودک و دیگری» تشریح شد. به گزارش لیزنا؛ نشست خبری سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک