نخستین تصویر از پوستر انگلیسی پروژه جدید «هنرپویا» در حاشیه جشنواره انسی رونمایی شد. به گزارش فیلم نت نیوز، پس از موفقیت «فیلشاه» در گیشه سینماهای ایران، پوستر