اسامی یازده فیلم منتخب هیأت انتخاب سینمای مستند سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد و ابراهیم داروغه زاده در پی پایان کار هیأت انتخاب مستند این دوره جشنواره،